Logo

Autorem logo jest Zbigniew Antoni Rabsztyn.

Pamiętam czasy gdy muzycy, plastycy i aktorzy było jednym środowiskiem. Przez ostatnie dwadzieścia kilka lat postępował proces destrukcyjny; nastąpił podział na odrębne środowiska, artyści zamknęli się w gettach, wielu znalazło się na emigracji. Może znak jednego wspólnego serca pozwoli wszystkim polskim artystom odnowić poczucie godności, nada wspólny puls. Nikt inny, jedynie artyści rozwijają ducha narodu. Bez tego ducha po wielu narodach dawno zniknął ślad.

Zbigniew Antoni Rabsztyn